Mr. Lam0932124647

Dự toán chi phí

Dự toán chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí thi công

Dự toán chi phí thi công

Dự toán chi phí dựa theo kinh nghiệm thiết kế và thi công hơn 100+ công trình của QDC Design & Build.

Địa điểm
Loại hình đầu tư
Loại %s
Hiện trạng
Quy mô đầu tư
Mức độ đầu tư
Tổng diện tích
m2
Tên chủ đầu tư
Email
Số điện thoại
Tính thời gian hoà vốn

Tính thời gian hoà vốn

Đánh giá mức độ tiềm năng của dự án kinh doanh nhà hàng giúp chủ đầu tư lựa chọn phương án tốt nhất cho mình

Đầu tư xây dựng + nội thất
VND
Trang thiết bị công cụ dụng cụ
VND
Chi phí tư vấn nhượng quyền
VND
Chi phi thuê mặt bằng trên tháng
VND
Thời gian thuê mặt bằng (năm)
Năm
Tổng số nhân viên dự kiến (nhân viên phục vụ, bếp, bar, khác..)
NV
Chi phí Marketing hàng tháng
VND
Chi phí cố đinh khác (Điện, nước, internet…)
VND
Dự trù phí phát sinh khác trong tháng
VND
Giá bán trung bình trên một khách
VND
Chi phí nguyên vật liệu đầu vào trung bình trên một khách (30%- 50% trên giá bán)
VND
Doanh thu trung bình một ngày
VND
xem 100 + dự án Dự toán chi phí
http://www.qdcdesign.com/
http://www.qdcdesign.com/catalog/view/theme/